เกียร์ทดรอบ

ข้อดี ข้อเสีย ของเฟืองเกียร์ทดรอบแต่ละชนิด

เกียร์ทดรอบ อุปกรณ์สำคัญในการทำงานของเครื่องจักรที่ขาดไม่ได้ ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหน้าที่หลักของเกียร์ทดรอบก็คือ ทำหน้าที่ในการลดความเร็วของมอเตอร์ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้ และเพิ่มแรงบิดให้สูงขึ้น นิยมใช้กับงานที่ต้องการความเร็วไม่มาก แต่ต้องการแรงบิดสูง อย่างเช่นงานลำเลียงสินค้า เครื่องกวนส่วนผสม เป็นต้น 

สำหรับเกียร์ทดรอบนั้นจะมีอยู่หลายชนิด ความแตกต่างของเกียร์แต่ละแบบ จะต่างกันตรงที่เฟืองของเกียร์ ซึ่งความแตกต่างกันในส่วนนี้ จะทำให้การนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้คุณเลือกเกียร์ทดรอบได้ถูกต้องกับงานที่ใช้ เราจะมาดูว่ามีเฟืองแบบไหนบ้าง แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ชนิดของเฟืองเกียร์ทดรอบ 

1.เฟืองเกียร์ทดรอบแบบตรง 

เฟืองชนิดนี้จะใช้กันแพร่หลายที่สุด ซึ่งความพิเศษของเฟืองแบบนี้คือ มีการสูญเสียพลังงานที่ส่งผ่านน้อย ทำให้ได้พลังงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น โดยลักษณะฟันเฟืองของเกียร์ชนิดนี้ จะอยู่ในแนวขนาดกับรูเพลา ซึ่งจะเรียกกันอีกอย่างว่าเฟืองขนาดเพลาก็ได้ ซึ่งเฟืองจะมีลักษณะเป็นแบบเฟืองสั้น จึงทำให้ค่าการสูญเสียมีน้อยนั่นเอง  

เฟืองชนิดตรง จึงเป็นที่นิยมในในงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้เกียร์ทดรอบ และการประกอบขณะก่อนใช้งานก็ง่าย ประสิทธิภาพสูง แต่ข้อเสียของเฟืองแบบตรงคือ เวลาใช้งานจะมีเสียที่ดังมาก  

เกียร์ทดรอบ

2.เฟืองเกียร์ทดรอบแบบเฉียง 

ลักษณะของเฟืองแบบเฉียง จะมีความคล้ายคลึงกับเฟืองแบบตรง แต่ว่าลักษณะของฟันเฟืองจะไม่ขนานกัน แต่จะทำมุม ซึ่งมีทั้งแบบที่เอียงไปทางซ้ายและขวา ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการเลือกเอาไปใช้กับงานแบบไหน โดยจุดเด่นของเฟือง เกียร์ทดรอบ แบบเฉียงคือ มีการทำงานที่เงียบกว่าแบบตรง ทำงานได้ต่อเนื่อง แต่ข้อเสีรยของเฟืองชนิดนี้ คือจะมีการสูญเสียพลังงานที่มากกว่า จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำไปด้วย 

3.เฟืองเกียร์ทดรอบแบบดอกจอก 

เป็นเฟืองที่มีการผสมผสานระหว่างเฟืองชนิดตรง กับเฟืองแบบเฉียง เพื่อให้ได้คุณสมบัติของเฟืองทั้งสอง โดยฟันเฟืองทั้งสองจะติดอยู่กับแนวของเพลาตลอดเวลา ในระดับ 90 องศา โดยการทำงานของเฟืองทั้งสองนี้จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือ แบบตรงกับแบบโค้ง สำหรับข้อดีของเฟืองชนิดนี้ก็คือ มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ไม่มีเสียงดัง และมีความแข็งแรงสูง 

แต่ข้อเสียของเฟืองก็คือ เวลาที่ใช้งานจริงมักมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับมุม ซึ่งทำได้ยาก ที่สำคัญก็คือตรงเพลาจะมีการทำงานที่หนัก จึงทำให้เกิดการสึกหรอของลูกปืน ในการเลือกลูกปืนจึงต้องเลือกชนิดที่มีความทนทาน เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูง ไม่เสียหายง่าย 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของเฟือง เกียร์ทดรอบ ที่ใช้กับนปัจจุบัน จะเห็นว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกใช้จึงต้องเลือกชนิดที่เหมาะสมกับงานที่สุด หากเลือกใช้ได้ถูก แนะนำว่าก่อนเลือกซื้อเราควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกียร์ทดรอบโดยตรงจะดีที่สุด